Najbolj natančen inteligenčni test v Sloveniji

Inteligenčni test je sestavljen iz različnih vprašanj, s pomočjo katerih se lahko določi nivo inteligence testiranca.

Povprečni IQ je 100. Vas zanima, kakšen je vaš IQ? Rešite naš test in ugotovite, kakšen je nivo vaše inteligence!

Dostop do inteligenčnega testa v IQ-test.cc je brezplačen.

IQ results - classification

130 in več - High result
110 - 130 - Above the average
90 - 110 - Average
70 - 90 - Under the average
manj kot 70 - Low result