Najbolj natančen inteligenčni test v Sloveniji

Inteligenčni test je sestavljen iz različnih vprašanj, s pomočjo katerih se lahko določi nivo inteligence testiranca.

Povprečni IQ je 100. Vas zanima, kakšen je vaš IQ? Rešite naš test in ugotovite, kakšen je nivo vaše inteligence!

Dostop do inteligenčnega testa v IQ-test.cc je brezplačen.

Rezultati IQ - klasifikacija

130 in več - Zelo visok rezultat
115 - 130 - Visok rezultat
85 - 115 - Povprečno
70 - 85 - Pod povprečjem
manj kot 70 - Nizek rezultat

Uporabni viri:

» Kaj je IQ?
» Kako se meri IQ? Povprečen in visok pomen IQ
» Je IQ pomemben?
» Kako izboljšati IQ in delovanje možganov?